Mateusz Budzyński

Mateusz Budzyński
Urodzony w 1974 roku we Wrocławiu. W 2000 roku ukończył wydział malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W swoim malarstwie rozwija równolegle wiele zagadnień artystycznych, przemieszczając się pomiędzy postawą konstruktywistyczną poszukując wśród form abstrakcyjnych przestrzeni dla głębokiego duchowego doświadczenia. Istotną inspiracją dla artysty jest mistycyzm prawosławnych ikon przejawiający się wizualnie w charakterystycznej kompozycji, plamie oraz koncepcjach kolorystycznych. Równolegle do poszukiwań przestrzeni pośród czystych form i kolorów malarz pomiędzy syntetycznymi abstrakcyjnymi formami umieszcza postacie ludzkie i głowy, pozbawione jednak cech osobowych, będące niejako ideami, symbolami… Pomieszczenia w których umieszczone są postacie, sprawiają wrażenie raczej dekoracji teatralnych niż rzeczywistych wnętrz. Trzecim zainteresowaniem malarza jest pejzaż, który syntetyzuje, sprowadza do linii horyzontu, która dzieli świat na ziemię i niebo czyli mityczne Sacrum i Profanum i jeżeli przyjąć założenie, że abstrakcja, to poszukiwanie duchowości a człowiek mieści się w sferze Profanum to może właśnie te horyzonty są spoiną dwóch pozornie skrajnie odległych malarskich światów.